Note autobiografice

       Subsemnatul Breharu Trifan Teodor, fiul lui Trifan şi Rafila, născut la data de 06 martie 1914 în satul Petreşti, comuna Mintiul Gherlei, judeţul Cluj, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca strada Universităţii nr. 1 apt. 17 am obţinut acordarea gradului de general de brigadă onorific, prin Decretul nr. 172 din 8 mai 2000.
Mi-am efectuat studiile civile astfel:
  • În oraşul Gherla am absolvit studiile primare şi secundare
  • În municipiul Cluj-Napoca am absolvit Facultatea de Ştiinte Juridice, fiind diplomat şi jurist în cardul armatei după absolvirea şcolii de ofiţeri de rezervă infanterie am fost înălţat la gradul de de sublocotenent în rezervă prin I.D.R. nr. 1944 din 08 iunie 1940.
       Am fost încadrat în Reg. 81 Înfanterie Dej, ulterior transferat la Reg.91 Înf. Alba-Iulia, unitate cu care am plecat pe frontul din Est. Fiind comandant de companie pe front, la Stalingrad pentru rezistenta înverşunata opusă atacului inamic - salvând de la iminenta încercuire a Diviziei 20 Înfanterie - am fost decorat cu Ordinul "Mihai Viteazul" clasa III-a .
În brevetul decoraţiei se menţioneaza:

       "Sublocotenentul de rezervă Breharu Teodor, din Regimentul 91 Înfanterie, pentru bravura excepţionala şi spiritul de sacrificiu de care a dat dovadă în luptele din ziua 20.11.1942, în calitate de comandant al companiei 3-a, când după o puternică pregătire de atac executata de guri de foc de toate calibrele şi tunuri de salvă, inamicul atacă cu circa doua batalioane şi 10-12 care de luptă, sectorul companiei sale. Deşi armamentul anticar i-a fost în mare parte distrus, Sublocotenentul Breharu Teodor reuşeşte să oprească atacul inamic, cauzându-i mari pierderi. Continuă lupta şi ţine pe loc atacul inamic pâna este încercuit şi rezistă până la complecta copleşire a unităţii sale de către forţele superioare ale inamicului."

       Întrucât frontul a fost străpuns pe flancuri de blindatele inamicului acestea au distrus poziţia artileriei şi ne-au atacat din spate. Astfel tanchiştii ne-au luat prizonieri pe cei rămaşi în viata de la comanda batalionului şi a companiei de sub comanda mea. Din Lagărul de prizonieri de la Oranki, URSS, eram informaţi zilnic despre situaţia frontului luând la cunoştinţă de eşecurile armatei germane pe toate fronturile, întrevăzând înfrângerea.
În această situaţie - în urma promisiunii lui Stalin - că Ardealul de Nord, sfâşiat din trupul ţării prin Dictatul de la Viena va reveni Patriei, am acceptat înrolarea ca voluntar de la
Divizia "Tudor Vladimirescu" pentru a participa la eliberarea plaiurilor copilăriei mele şi reîntregirea ţării. Fiind încadrat în regimentul 2 Înfanterie la Statul Major cu gradul de sublocotenent am participat la luptele de la Ilieni-Sfântul Gheorghe, la Băile Felix, Oradea, de la Debretin, continuând campania până la râul Hron. Pentru activitatea din această campanie am fost înaintat la gradul de căpitan şi am primit "Steaua României" clasa V-a şi clasa IV-a fiind trecut în cadrele active ale armatei încadrat în promotia 1935 cu vechimea în gradul de căpitan din data de 03.10.1942.

       La terminarea războiului am fost încadrat în Unitaţi militare, atât la comandă - în statul major, şef al Biroului de pregătire de luptă (Reg.2 Vânători de Munte, Dej) - cât şi în funcţii economice superioare. Dar nefiind membru de partid P.C.R. am fost tratat cu neîncredere.
Mi-am dat seama că pentru a supravieţui condiţia esenţiala era să fii membru de partid dar n-am fost acceptat în P.C.R. invocând motivele:
  • Decorat pe front cu Ordinul Mihai Viteazul împotriva URSS;
  • A sprijinit ofiţeri din cadrul disponibil;
  • Are originea de chiabur.
       Am fost obligat sa predau decoraţia Ordinul Mihai Viteazul. Ulterior am fost trecut în rezervă cu gradul avut pe front, Căpitan, fiindu-mi interzisă ocuparea unei slujbe corescpunzătoare în afară de muncitor necalificat. Numai prin muncă asiduă îndeplinind şi sarcinile unor şefi membrii P.C.R. în diferite unităţi de construcţii am ajuns să fiu încadrat ca economist principal. După revoluţia din Decembrie 1989 s-au deschis orizonturi noi pentru veteranii de război, fiind apreciaţi la adevarata valoare. Mi-au fost recunoscute decoraţiile valoroase primite pentru fapte de arme, am participat cu ocazia sărbătorilor naţionale la simpozioane şi festivităţi, la depunerea jurământului în Unităţi militare, am primit calitatea de Cetăţean de Onoare al municipiului Cluj-Napoca şi astfel am fost repus în toate drepturile cetăţeneşti. Am trăit cea mai preţioasă manifestare de recunoştintă a Patriei, cu ocazia acordării gradului onorific de General de Brigadă în rezervă prin decretul nr.172 din 8 mai, anul 2000.
T.Breharu signature Data
General de Brigadă Teodor Breharu iunie 2000Înapoi la www.breharu.com